Satsa på coworking-kontor som influencer

Idag har influencer marketing nästan tagit över i reklamens värld och alltfler företag väljer att satsa på metoden. För dig som jobbar med att förmedla budskap, det vill säga, som influencer blir marknaden allt större. Däremot hårdnar även konkurrensen och för att överleva som influencer behöver du också ha ett bra affärssinne.

Även om livet som influencer verkar vara fritt från kontorstid är det många moment som behöver ett skrivbord. Coworking platser är det mest optimala för dig som är influencer och här berättar vi mer!

Kontor eller inte?

Det kan för den som ser på en influencers vardag utifrån nästan verka vara ett yrke som pågår non-stop. Det är konstant mingel, fester och samarbeten i flödet. Allt syns dock inte på social medier och det ske många moment och aktiviteter utanför glamourens värld. Idag väljer seriösa influencers ofta att bli medlemmar hos helio.se eller liknande verksamheter. Det ger dig nämligen tillgång till kreativa kontorsrum, coworking-kontor och flexibla arbetsplatser. Perfekt för de dagar då det stårbokföring på schemat] eller annat skrivbordsgöra!

På helio.se kan du själv läsa mer om hur det fungerar. Ett medlemskap på helio.se hjälper dig också att spara pengar. Du hyr anpassade kontorsplatser på de platser du ser på helio.se, istället för att lägga dyra kostnader på hög hyra för ett fast kontor.